top of page
Д-р Хюлия Рюстемова

д-р Хюлия Рюстемова

Дипломиран лекар - МУ –Плевен , от 2015г.

Специализация по очни болести в периода 2015г.-2020г. -СОБАЛ-Бургас ООД "д-р Иванови"

Придобита специалност по очни болести – Варна, 2020 г.

Квалификация: 

Обучения и симпозиуми в България, Австрия,Франция, както следва:

Курс-Ехография  на око и орбита при МУ-София;

Курс-Ангиография, ОСТ, Клинични корелации при МУ-София;

Теоретичен курс- “Лазери в офталмологията“ XIII Конгрес на БДО- 2019г.;

Витреоретинален симпозиум за интраокуларни тумори и ретинални заболявания-Пловдив 2018г.

Годишна конференция на асоциацията по катарактална и рефрактивна хирургия – 2016 и 2019г;

Национален конгрес на БДО 2017г,2019г

Новости в Офталмологията 2016, 2018г ;

17-th Symposium of the Bulgarian Glaucoma Society -2018г. Гр.София

20-та Среща на Съюза на очните лекари в България „Право на зрение 2020“

36-th Congress ESCRS;Vienna,Austria –2018

37-th Congress ESCRS; Paris, France – 2019

 

Допълнителна квалификация:

Практически курс: „ PHACO – катарактална хирургия“ – Виена 2018г.

Практически курс -Интравитреално приложение на медикаменти –Новости в офталмологията 2018г.; -Конгрес на БДО 2019г.

Курс-практическо обучение по“Детска офталмология“ -очен кабинет ,Александровска болница при МУ-София;

Лечение на сухо око и блефарити чрез процедура с интензивно пулсираща светлина, Alma Lasers OptiClear IPL Training.

 

Операции на клепачи:  халацион, ексцизия на образувания, ентропион, ектропион, дерматохалаза и др.;

Повърхностни роговични операции – премахване на птеригиум, терапевтично абразио.

 

Публикации:

2018г. – „Новости в офталмологията“ –„Малък халацион, голям проблем !“

  • Член на:

  • Български лекарски съюз

  • Българско дружество по офталмология

  • Българско глаукомно дружество

bottom of page